Masz wyłączoną obsługę JavaScript. Ta zakładka nie wyświetli się prawidłowo. Włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce!

Natura 2000 - FAQ

Wyszukiwarka haseł o Naturze 2000

Pokaż najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ukryj najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pytania/FAQ:

Co to jest siedlisko przyrodnicze, podlegające ochronie w ramach programu Natura 2000? Czy jest to miejsce gniazdowania zagrożonego gatunku, areał jego występowania, czy synonim zbiorowiska roślinnego?

Czy istnieją różne systemy klasyfikacji siedlisk przyrodniczych, czy jest jeden wspólny dla państw Unii Europejskiej?

Co oznacza przy opisie siedliska kod Physis np. Physis 16.3?

Czy w Polsce ochronie podlegają tylko gatunki chronione roślin, zwierząt grzybów i ich siedliska, czy same siedliska też mogą być przedmiotem ochrony?

Co oznacza przy opisie siedliska numer np. 1150 Zalewy i jeziora przymorskie?

Czym różnią się od siebie przybrzeżne, nadbałtyckie zbiorniki wodne? Które z nich można nazwać zalewami, a które zatokami? Co jest czynnikiem różnicującym te dwa typy biotopów?

Czy zarządzanie turystyką na terenie obszarów Natura 2000 wymaga opracowania operatu udostępniania turystycznego?

Gdzie można spotkać w Polsce słonorośla?

Jakie czynniki decydują o ustępowaniu słonorośli polskiego krajobrazu i jak je chronić?

Czym różnią się od siebie nadmorskie wydmy białe i nadmorskie wydmy szare? Czy oba typy zbiorowisk występują w Polsce?

Czy występowanie torfowisk na obszarze, który zamieszkuję jest podstawą do objęcia terenu ochroną w postaci siedliska Natura 2000?

Jak duża musi być populacja gatunku ważnego dla Wspólnoty, aby teren mógł być objęty Specjalnym Obszarem Ochronnym?

W jakim stanie powinno być zachowane siedlisko gatunku ważnego dla Wspólnoty, aby teren mógł być objęty Specjalnym Obszarem Ochronnym?

Czy stopień izolacji gatunku może mieć wpływ na jego wagę jako gatunku ważnego dla Wspólnoty? Czy podnosi to jego prestiż jako izolowanej populacji, czy obniża znaczenie jako populacji z małymi szansami na przetrwanie?

Co to są kryteria ogólne, a co to są kryteria podstawowe, na podstawie których podejmuje się decyzje o powoływaniu Specjalnych Obszarów Ochronnych?

Dlaczego istnieją dwie formy ochrony Specjalne Obszary Ochrony i Obszary Specjalnej Ochrony? Po co to rozróżnienie?

Jakie kryteria powinien spełniać obszar, aby można było wyznaczyć na nim obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)?

Czy Obszary Specjalnej Ochrony i Ostoje Ptaków to te same grupy obszarów?

Czy kryteria wyznaczania Ostoi Ptaków i Obszarów Specjalnej Ochrony są takie same?

Czym różni się lista gatunków z II i IV załącznika Dyrektywy Siedliskowej?

Co oznacza termin „zapewnienie właściwego stanu ochrony”?

Na terenach Natura 2000 ma być prowadzona turystyka zrównoważona. Co oznacza ten termin?

Czy pojęcia ekoturystyka i turystyka zrównoważona oznaczają to samo? Która z nich powinna być propagowana na terenach Natura 2000?

Obiekty chroniące przyrodę posiadają tzw. chłonność i pojemność turystyczną. Co oznaczają te pojęcia?

Czy w związku z rozwojem turystyki na terenach Natura 2000 powstały jakieś certyfikaty ekologiczne, jakie należy posiadać aby turystykę tę realizować na terenach chronionych?

W dyrektywie siedliskowej pojawia się pojęcie „właściwy stan ochrony”. Co to dokładnie oznacza?

Czy na obszarach Natura 2000 należy stosować ochronę strefową i na czym ona polega?

Kto może brać udział w programie rolnośrodowiskowym?

Co to są programy rolnośrodowiskowe?

Do kiedy można składać wnioski w ramach programu rolnośrodowiskowego - kampania 2015?

Czy istnieje możliwość zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w trakcie jego realizacji?

Jakie wnioski należy złożyć aby wystąpić o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego?

Kim jest posiadacz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów unijnych związanych z programami rolnośrodowiskowymi?

Co oznacza pojęcie „wymogi wzajemnej zgodności”?

Czym jest tzw. „maksymalny kwalifikowalny obszar”?

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie w ramach programu rolnośrodowiskowego?

Co to są progi degresywności?

Na czym polegają działania w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, w ramach rolnictwa zrównoważonego?

Na czym polegają działania w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, w ramach ochrony gleb i wód?

Na czym polegają działania w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 3. „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych"?

Na czym polegają działania w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000”?

Jakie są wymogi działań, w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do derkacza?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do rycyka lub kszyka?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do wodniczki?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do dubelta?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do łąk selernicowych i słonorośli?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do muraw?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do półnaturalnych łąk wilgotnych?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do półnaturalnych łąk świeżych?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w stosunku do torfowisk?

Jakiej wysokości płatności można się spodziewać realizując zapisy w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000”?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000”?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” w stosunku do zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” w stosunku do łąk selernicowych i słonorośli?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” w stosunku do muraw?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” w stosunku do półnaturalnych łąk wilgotnych?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” w stosunku do półnaturalnych łąk świeżych?

Jakie są wymogi działań w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” w stosunku do torfowisk?

Jakiej wysokości płatności można się spodziewać realizując zapisy w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000”?

Jakie zasady będą obowiązywały od roku 2015 podczas przyznawania dotacji unijnych dla polskiego rolnictwa ekologicznego?

Czy istnieje możliwość łączenia pakietów lub działań w obrębie pakietów w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznym lub rolnictwo ekologiczne?

Co oznacza skrót PROW?

Czym charakteryzuje się program Unii Europejskiej o nazwie „Rolnictwo ekologiczne”?

Jakie są zasady przyznawania płatności w ramach pakietu „Rolnictwo ekologiczne”?

Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.