Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

O projekcie

W latach 2012-2017 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje projekt „Misja Natura” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt ten jest odpowiedzią na niski poziom wiedzy i akceptacji dla sieci Natura 2000 w Polsce. W ramach podjętych działań chcemy nie tylko poszerzać wiedzę odbiorców o Naturze 2000, ale przede wszystkim poprzez promowanie dobrych praktyk i korzyści wynikających z koegzystencji człowieka i natury zwalczać mity i nieuzasadnione negatywne nastawienie społeczne do problematyki ochrony przyrody.

Stworzenie sieci Natura 2000 jest inicjatywą podjętą przez kraje europejskie w celu zachowania unikatowych siedlisk oraz ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt w nich występujących, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków umożliwiających prowadzenie działań gospodarczych. Oznacza to, że tereny włączone do sieci Natura 2000 nie są ścisłymi rezerwatami przyrody, ale obszarami harmonijnej koegzystencji człowieka i natury.

Oficjalne logo sieci Natura 2000

 

Idea utworzenia europejskiej sieci obszarów chronionych swoją historią sięga roku 1979, gdy do prawodawstwa europejskiego włączona została Dyrektywa Rady 79/409/EWG, zwana potocznie Dyrektywą Ptasią. W 1992 roku ostateczny kształt sieci nadała Dyrektywa 92/43/EWG, zwana Dyrektywą Siedliskową, której zapisy nałożyły na kraje członkowskie konieczność wspólnego działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, na mocy Traktatu akcesyjnego z 2003 roku, również nasz kraj został zobowiązany do wdrożenia europejskich aktów prawnych do prawodawstwa krajowego, czego efektem jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004.

Europejska Sieć Obszarów Natura 2000 w Polsce.

 

Pomimo tego, że Polska rozpoczęła przygotowania do stworzenia sieci Natura 2000 już pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku, to poziom wiedzy, świadomości społecznej i znajomości zagadnień z nią związanych jest niestety wciąż bardzo niski. Brak rzetelnej wiedzy oraz znajomości praw i obowiązków,  wraz z powszechnie funkcjonującymi negatywnymi stereotypami i mitami powoduje, że powstawanie obszarów Natura 2000 w najbliższym sąsiedztwie budzi lęk, niechęć i opór mieszkańców oraz inwestorów, a nierzadko staje się przyczyną gwałtownych konfliktów społecznych.

Bory Tucholskie PLB220009 – największy obszar Natura 2000 (ponad 322 tys. ha).

 

Cel i idea jakie nam przyświecają, to przede wszystkim wzbudzanie pozytywnego zainteresowania siecią Natura 2000. Nasze wysiłki skierowane są na nawiązanie przyjaznych relacji pomiędzy społecznościami lokalnymi a obszarami chronionymi, na których funkcjonują. W naszych działaniach chcemy podkreślić, że ochrona przyrody nie polega wyłącznie na zakazach i ograniczeniach, a wzajemne zrozumienie i szacunek są kluczem do trwałego, zrównoważonego rozwoju z korzyściami dla człowieka i przyrody. Chcemy podjąć wyzwanie wyboru właściwego kierunku rozwoju obszarów Natura 2000, godzącego interesy człowieka i przyrody.

Projekt „Misja Natura” oferuje różnorodne działania, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Centrum Informacji Natura 2000 – masz pytanie, wątpliwość, nie wiesz do kogo się zwrócić? Zgłoś się do nas – uruchomiliśmy punkt informacyjno-interwencyjny, który przy wsparciu ekspertów (m.in. prawnika, doradcy rolniczego, planisty) udzieli Ci fachowych porad za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, a także w trakcie osobistych konsultacji.
 

Konsultacje prowadzone są zarówno w biurze jak i możliwe są wyjazdy ekspertów na wizje lokalne.

 

Platforma e-learningowa - zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o funkcjonowaniu sieci Natura 2000 zapraszamy do odwiedzin na platformie e-learningowej. Można tam skorzystać z modułów szkoleniowych o różnorodnej tematyce, umożliwiających pogłębianie wiedzy o zagadnieniach interesujących uczestnika. Informacje dotyczą zarówno samej sieci Natura 2000, jej historii i zasad funkcjonowania, jak i siedlisk i gatunków chronionych na obszarach Natura 2000 czy wreszcie możliwości gospodarowania na terenach objętych siecią.
 

Jeden z modułów platformy e-learningowej.

 

Szkolenia i warsztaty – w całej Polsce przeprowadzone zostały szkolenia, których celem była aktywizacja i przygotowanie społeczności lokalnych do opracowania i wdrożenia planów zadań ochronnych. Do warsztatów zakwalifikowanych zostało 10 obszarów Natura 2000 dla których w najbliższych latach opracowywane będą plany zadań ochronnych. Szkolenia złożone z sześciu bloków tematycznych miały na celu rozpoznanie problemów występujących na danym obszarze, a następnie podjęcie konkretnych działań. W efekcie społeczność lokalna zdobyła wiedzę na temat możliwości promocji i rozwoju swojego regionu w oparciu o obszar Natura 2000, poznała możliwe źródła finansowania przedsięwzięć, a także nauczyła się jak sprawnie stworzyć i wdrożyć plan zadań ochronnych.
 

Szkolenia podzielone są na moduły tematyczne i dotyczą m.in. produktu lokalnego, OZE, turystyki kwalifikowanej.

 

Serial  „Misja Natura” - powstał również przyrodniczo-przygodowy serial pt. „Misja Natura”, który ukazuje nie tylko piękno polskiej przyrody, ale również wzorcową współpracę człowieka z naturą, oraz korzyści płynące z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Serial został wyemitowany przez Telewizję Polską, obecnie odcinki serialu można obejrzeć na kanale You Tube.
 

Ekipa serialu „Misja Natura”.

 

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information