Masz wyłączoną obsługę JavaScript. Ta zakładka nie wyświetli się prawidłowo. Włącz obsługę JavaScript w swojej przegladarce!

O Naturze 2000

Historia Natury 2000 w Polsce

Historia Natury 2000 w Polsce

 

Podstaw stworzenia sieci Natura 2000 w Europie można doszukiwać się w globalnych ruchach społecznych

Historia Natury 2000 w Europie

Historia Natury 2000 w Europie

 

Podstaw stworzenia sieci Natura 2000 w Europie można doszukiwać się w globalnych ruchach społecznych

 

 

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

 

Bioróżnorodność obejmuje wszystkie organizmy żyjące, jakie można znaleźć na lądzie w wodzie i powietrzu.

Siedliska priorytetowe

Siedliska priorytetowe

 

Jest pojęciem wprowadzonym przez przepisy prawa Unii Europejskiej w ramach wyznaczania obszarów sieci Natura 2000. Oznacza ono obszar lądowy lub morski

Regiony biogeograficzne UE

Regiony biogeograficzne UE

 

Kraje Unii Europejskiej znajdują się na terenie dziewięciu lądowych regionów biogeograficznych, każdy z własnym charakterystycznym klimatem, roślinnością i geologią

Mapa obszarów Natura 2000 w Polsce

Mapa obszarów Natura 2000 w Polsce

Pakiet rolnośrodowiskowo-klimatyczny

Pakiet rolnośrodowiskowo-klimatyczny

 

Biorąc pod uwagę długie tradycje rolnictwa i leśnictwa w Europie nie dziwi fakt, że około 25% sieci Natura 2000 to tereny rolnicze

Gatunki priorytetowe

Gatunki priorytetowe

 

Przepisy prawa wspólnotowego w postaci Dyrektywy Siedliskowej wprowadzają pojęcie gatunków ważnych dla Wspólnoty

Produkty lokalne

Produkty lokalne

 

Podróżujący po Europie, w tym po Polsce, turyści coraz bardziej zwracają uwagę na to, czym wyróżnia się dany region

Korzyści z Natury 2000

Korzyści z Natury 2000

 

Obszary Natura 2000 zostały utworzone w celu ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i obszarów

Obszary specjalnej ochrony siedlisk

Obszary specjalnej ochrony siedlisk

 

Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów objętych specjalną ochroną

Specjalne obszary ochrony ptaków

Specjalne obszary ochrony ptaków

Chociaż powstanie sieci Natura 2000 datuje się na rok 1992, kiedy to przyjęta została Dyrektywa Siedliskowa, to drugi dokument leżący u jej podstaw

Zarządzanie i finansowanie

Zarządzanie i finansowanie

 

Utworzenie, finansowanie oraz zarządzanie obszarami Natura 2000 leży w gestii krajów członkowskich

Prawo

Prawo

 

Przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody w obszarach Natura 2000 - akty prawne

 

 

Turystyka w Naturze 2000

Turystyka w Naturze 2000

Ostoje "Europejskiej Sieci Ekologiznej NATURA 2000" stanowią w polskim prawodawstwie nową formę ochrony przyrody

Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.